Zawor bezpieczenstwa na bojlerze

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu oraz jego prawidłową wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), lecz istnieje więcej zależne od jego parametrów i rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest ściśle związana z wymaganą przepustowością, która składa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc urządzeń i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które potrafi sprawić do poważnych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania za dużych ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na twórz działania, można wydać na dwa sposoby:

 

Zawory niskociśnieniowe – używane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej grupy rozróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centrum zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek przeprowadzany jest przez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W współzależności od rodzaju konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić jeszcze na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar umieszczony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w osi grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości reagującej na bagaż i siły parcia wody lub powietrza chodzącej na grzybek. Przecież w zaworach dźwigniowych ciężarek wydobywa się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.