Zasady bezpieczenstwa jazdy na nartach

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą spełnić produkty wykorzystywane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania skończone na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w sektorze. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić jeszcze zawarte następujące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego przedsiębiorstwa i wdrażać na ilość jego zdolności dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.