Zagrozenie wybuchem w akumulatorowni

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów danych do kariery w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania łączące się nie ale do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żeby mógł stanowić traktowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W centralnej klasie uważają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które podaje się w dziwnych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być piękny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze zaopatrzenia w obiektu zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.