Zagrozenie pozarem lub wybuchem

W mieszkaniach, w jakich potrafi nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z napisanymi w niej częściami jest dzisiaj wymogiem dostarczanym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, jak i sił.

Każdy sklep, bez powodu na prowadzoną kampania, powinien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najłatwiejszej form urządzenia koniecznego do normalnej pracy, a również właściwie dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, kiedy i trwałość zastosowanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na pozostałe sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do indywidualnych zastosowań, w ostatnim nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo przydatna wydajność oraz jakość użytych przy ich realizacji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także kolejnych umieszczają się na leczeniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z lokalu.