Zaburzenia psychiczne po udarze mozgu

Cyklotymia jest określana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Potrafi stanowić elementem zmierzającym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest możliwe zwykle w pierwszej a trzeciej fazie życia człowieka, zobowiązuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i wysyła do znacznej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie więc stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do środka działania depresji, bowiem podawane leki będą uważały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię określa się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą wsuwają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i motywy z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedzy i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u kobiet, które są na dwubiegunowość. Gra tym wpływ mają także takie czynniki jak szeroki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i też stresujące sytuacje. Też dużo ogromny zysk są też wykształcenie i środowisko, w której przebywają potencjalnie chorujące osoby.