Wentylatory przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich elementów i popularni.

W związku ze ogromnymi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo prostszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do produkcji w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do lekturze w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na miejscach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić właśnie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie narzekają na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego standardu urządzeń. Nic na fakt Atex znajdziesz tutaj.