Tlumaczenie dokumentow z francuskiego

Tłumaczenie artykułu jest samotne w sobie dość duże. Jeżeli chcemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, wymagamy nie tylko mieć pod uwagę "wyuczone" słowa i złożenia ale same być znajomość wielu idiomów tak charakterystycznych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca artykuł w języku angielskim nie wykonywa go w tryb czysto "akademicki" lecz używa swoich specyficznych wyglądów i wspomnianych idiomów.

W stosunku z tym, że praca globalnej sieci Internetu nadal jest coraz większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z jakim potrzebujemy przybyć do poważniejszej kwoty odbiorców, musimy zorganizować go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim i polskim, powinien umieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale te możliwość do wyrażania własnych uznań i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy zatem robi w praktyce? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w bycie domyślić się o co na konkretnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na okresie niedostatecznym. Stanowi ostatnie możliwe tylko dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na zasadzie "słowo w słowo". W praktyce więc, nie jesteśmy co dzielić na zorganizowanie w oparciu o to tłumaczenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Dlatego w praktyki tłumacza stron www w najkrótszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma sile myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono zdoła, to grać według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są dużo w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz tak może będzie teraz zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie zaopatrzone w perspektywę mocnego i abstrakcyjnego "myślenia" obecne będzie wtedy kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w planu kształcenia dobrych tłumaczy należy stworzyć odpowiednie zaplecze dydaktyczne, jakie nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale też pomoże w myśli abstrakcyjnego pojmowania danego języka.