Tlumaczenia medyczne jedne z najbardziej wymagajacych rodzajow tlumaczen

Jednym z najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń są te, które oprócz biegłej znajomości docelowego języka obcego wymagają również fachowej wiedzy w zakresie jakiejś dziedziny. Niewątpliwie jednym z najtrudniejszych w realizacji rodzajem translacji są tłumaczenia specjalistyczne, do których przygotowywania niezbędną podstawą jest znajomość dziedziny, do której odnosi się treść tłumaczonego tekstu.


Tłumaczenia medyczne należą do tekstów specjalistycznych realizowanych w zakresie nie tylko medycyny, ale również chociażby biotechnologii, chemii, biologii oraz farmaceutyki. Medycznemu tłumaczeniu mogą podlegać książki z zakresu medycyny, artykuły przeznaczone do publikacji w czasopismach medycznych, podręczniki wykorzystywane na studiach lekarskich, materiały wykorzystywane w szkoleniach w przedsiębiorstwach medycznych i wiele innych rodzajów tekstów.
Przedstawione powyżej przykłady dotyczą przekładów pisemnych, zaś w zakresie tłumaczeń medycznych możemy mówić również o translacjach ustnych potrzebnych podczas chociażby konferencji medycznych z udziałem osób z innych państw. Podczas konferencji tłumaczenie odbywa się zazwyczaj w trybie symultanicznym, czyli równocześnie z przemową osoby której wypowiedź jest tłumaczona.
W pracy tłumacza medycznego kluczem do dobrze wykonywanych przekładów jest ścisłość i operowanie skomplikowaną terminologią dostosowaną do tematyki tekstu źródłowego. Translacją tekstów medycznych najczęściej zajmuje się praktykujący lekarz, który tłumaczenie traktuje jako pracę dodatkową. Często w parze z wykształceniem lekarskim jego kwalifikacje są poszerzone o studia filologiczne.
Zestawienie wiedzy medycznej i znajomości języka obcego jest kluczem przy pracy z tekstem specjalistycznym z zakresu medycyny.
Tekstu docelowego zazwyczaj nie tworzy jedna osoba, a po przetłumaczeniu przez lekarza jego treść jest weryfikowana przez co najmniej jednego innego specjalistę. Przygotowanie tekstów specjalistycznych wymaga dużej precyzji, rzetelności oraz wiedzy, dlatego jest to praca wieloetapowa angażująca często kilku fachowców.

Więcej na: http://www.lingualab.pl/branze/tlumaczenia-medyczne-farmacutyczne-biotechnologiczne