Tlumacz literatury na angielski

Jestem tłumaczem, pracuję na dużo różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy również angażuję się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja produkcja to szkolenie tekstu, z reguły umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo sprawiają mi one znacznie radości.

Skupienie i koncentracja Gdy mam zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najważniejszy jest więc dla mnie tekst. Istotny jest gdyż nie tylko doskonały przekład, a również oddanie walorów literackich. To ważne zadanie, ale daje wielką satysfakcję. Kiedy ujawnia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, mam wielkie uznanie i satysfakcję prawie tak ogromną, jakbym jedna była autorką tego wpisu. Są niewątpliwie takie teksty, których tłumaczenie nie sprawia mi radości, pomimo tego, że są literackie. Traktuje to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka cena takiego wpisu jest praktycznie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Funkcja w domu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo szczegółowo i chce mi na pewnym oddaniu założeń oryginału. Czasem istnieje toż ciężkie, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do kraju. Daje się, że muszę odłożyć artykuł na każdy do szuflady i wrócić do niego później. W prywatnej karierze doceniam toż, że potrafię ją spełniać, przechodząc w lokalu. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a współczesna technika wydaje mi do tego wszystkie niezbędne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, a internet idzie na weryfikowanie dużo informacji. Jednak postępując w domu, należy wspominać o samodyscyplinie, bowiem praktyka w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewny rygor a prywatne działania działać jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest aktualne także do jakiegoś trzeba rozwiązań z pomocą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: