Technologia gastronomiczna warzywa

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego priorytetowym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które wykorzystywane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania współprace z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną osobę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli efekt jest zgrany z częścią to utrzymuje się jego współpraca z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych branych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi myśleć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a systemy ochronne powinny żyć właśnie skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i razem z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi a treścią nie mogą zachodzić żadne reakcje, które potrafiły spowodować potencjalny wybuch. Dania oraz sposoby ochronne nie mogą wywołać uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w wyniku ich wystąpienia nie powstaną zbyt wielkie gorączki oraz promieniowanie. Nie potrafią robić zagrożeń elektrycznych też nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.