Systemy odpylania

suszarnia bębnowaZobacz naszą stronę www

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych jest niezmiernie uciążliwe w swoich skutkach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu prawdopodobnie stanowić m. in. otwarty ogień, a także niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były możliwie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi miejscowe w ról ramion samonośnych, ssaw i okapów, jakie będą umieszczone w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały okres należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować wznoszenie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie pojemnika na pył. W sukcesu, gdy ogromna warstwa pyłu układa się na parkiecie hali, należy stosować odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przydać się do poważnego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania powinna być uziemiona natomiast nie może robić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to spowodowaniem iskry. Kanały odciągowe wymagają być stworzone ze stali o grubości ścianki 2 lub 3 mm w relacji od rodzaju pyłku i jego wady erozyjnych, by nie dopuścić do bardzo silnego ścierania i awarii kanałów.

W instalacjach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zastrzeżeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są zgodne z przepisami zawartymi w zasadzie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w grupy przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą żyć do jednego lub wielokrotnego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji miału w budów, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem potrafią być urządzone w tryb gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w ośrodku instalacji dwutlenkiem węgla.