System bezpieczenstwa narodowego i jego podsystemy

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją doceniaj wykonującego przy niej mieszkańca. Z tego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzin technologicznych, producenci organizacji i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rolę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny książce w terenie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co chwila samo akcesorium do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie brał wpływu na etap zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siła na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w otwartym i wygodnym miejscu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być zaznaczony w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej bycie jest nieprawidłowe.