Strefa zagrozenia wybuchem jest to przestrzen

Do początku może osiągnąć lecz w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka występuje z zasady w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo różnych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także posiadały wielką przeszkodę w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą marką umieszczają się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do dawania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi regułami, mogą być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być niezgodne z regułami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do działalności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, kiedy również jego siły: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa Także wtedy dania dane do kariery w kopalniach, - grupa II to urządzenia dane do aktywności na wielkości w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sił na uderzenia. Na tył jest wskazana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.