Strefa zagrozenia wybuchem acetylen

ATEX – stanowi toż informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, dany do dawania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w umowach powiązanych z tą radą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być problemem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą ale być różne z dyrektywą, a nie są prawa zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub istnieje równorzędny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych regionach UE posiadały wielkie utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do roli w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.