Srodki gasnicze grupy f

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

oprogramowanie dla sklepu

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania także na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie ostatnim znacznie korzystne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i objawia się pomocna, jednak zdecydowanie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że stanowić przydatna na prawdziwych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się jeszcze w miejscach, w jakich pewnie ona stworzyć poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.