Srodek gasniczy po niemiecku

Pożary, które powstają w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej.
Parę wiąże się w pomieszczeniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny więc być pomieszczenia szczelne.
Para jako środek gaśniczy tzw. “steam fire extinguishing” na otwartych powierzchniach nie że być użyta, ze powodu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co odkłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest niemal efektywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.
Ten zabieg gaśniczy łączy się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w końca kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być więcej kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym bardziej pozytywne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.