Srodek gasniczy pianotworczy

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na swojej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów wiąże się inne sposoby gaśnicze.

 

Największym jest rzeczywiście woda. Natomiast nie w wszelkim przypadku można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród tego, że wolno ją dawać tylko w pomieszczeniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie można z niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Także w współczesnych wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.