Srodek gasniczy hfc 227ea

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma niewielki ciężar dobry a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dostosowuje się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie żyć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w odpowiedź z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej skuteczne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona wyłącznie w obecnych miejscach, co do których ciągnie się pewność, iż nie spędzają w nich mieszkańcy. Z porady na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być bolesna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.