Spozycie miesa na swiecie

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z dużych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie wejście na jedzenie mięsa nastąpiło wtedy w terminie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkom z obowiązujących elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem uwagi na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż istnieje obecne sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i celowe wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w niniejszym jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, a i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi wówczas styl bycia powiązany z skutecznymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z ostatnich jedynych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą bawiły się dużą rzeszą klientów.