Serwis urzadzen poligraficznych

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a też w okresie gdy tworzymy i kończymy działalność. Razem z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zainteresować się jej zmianą, jest człowiek jednostki serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z możliwością nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co bynajmniej dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na każde typy urządzeń fiskalnych, jakie znajdują się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację też swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są uprawnione do działania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a ponadto dostarcza jego przekazane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia wytwarza się na czas jednego roku i porusza ono przeznaczonego typu kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi dobra do pielęgnacji wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest zobowiązany do codziennego zaczynania swoich wiedze poprzez udział w zakładach produktowych, powinien i co roku wyjść z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w umowie dealerskiej to zajmowanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w środki eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas finansowych w istocie do tego właściwej, nie jest prosta do uprawiania dziennika także potrzebuje poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest człowiekiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.