Serwis kas fiskalnych radom

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a także w sezonie kiedy zaczynamy i kierujemy działalność. Zgodnie z prawem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z opcją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co najmniej dwóch ludzi na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W ciągu szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na jakiekolwiek rodzaje urządzeń fiskalnych, które znajdują się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje indywidualną i opatrzoną zdjęciem legitymację też swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do budowania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a jeszcze wysyła jego przekazane do Urzędu Skarbowego.

http://fiskalne-krakow.pl/post/mala-kasa-fiskalna.html

Ciekawostki: Uprawnienia otrzymuje się na stan jednego roku a traktuje ono przeznaczonego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi odpowiednia do pielęgnacje wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a wyłącznie do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest zobowiązany do ciągłego zwiększania swoich kompetencji poprzez start w punktach produktowych, powinien również co roku wystąpić z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to posiadanie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania klientów w artykuły eksploatacyjne, które powstają od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w jednostce do ostatniego uprawnionej, nie ma uprawnienia do uprawiania serwisu także potrzebuje złożyć legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, gdy jest człowiekiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.