Przysiegly tlumacz angielsko polski

www.polkas.pl pc-market krakówOprogramowanie PC-Market - Polkas Kraków

Usługa tłumaczenia może okazać się przydatna każdemu z nas. Jeżeli myślimy o pracy za granicą, albo kupujemy samochód zza granicy, bądź też przydarzy się nam za granicą wypadek, wówczas z całą pewnością będziemy zmuszeni do skorzystania z usług tłumacza. Usługa ta będzie nam potrzebna również, jeżeli planujemy studia za granicą, bądź też studencką wymianę.

Tłumacz angielsko polski może posiadać uprawnienia tłumacza przysięgłego, bądź też być tłumaczem tak zwanym zwykłym, czyli bez uprawnień do tłumaczenia tekstów przysięgłych.

Obecnie przysięgły tłumacz zobligowany jest do zdania egzaminu i dopiero wówczas otrzymuje wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oznacza to, że aby zostać tłumaczem przysięgłym nie jest wystarczający dyplom ukończenia filologicznych studiów wyższych. Do niedawna w Polsce wystarczające było złożenie wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych, bez konieczności zdania egzaminu.

Każda osoba posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego będzie mógła wykonać usługę tłumaczenia przysięgłego wszystkich dokumentów urzędowych, bądź takich, które chcemy przedłożyć w urzędzie, sądzie, szpitalu i innych tego rodzaju instytucjach. Tłumacz często posiada specjalizację, ponieważ inna jest specyfika tłumaczeń prawniczych, inna medycznych czy też technicznych. Translator posiadający uprawnienia tłumacza przysięgłego może również być tłumaczem podczas ślubu czy podczas rozprawy w sądzie, w charakterze biegłego sądowego. Przysięgły tłumacz może towarzyszyć również podczas zawierania umowy u notariusza, bądź też w innych tego rodzaju sytuacjach, niejednokrotnie powiązanych z prowadzeniem na przykład biznesu.

Tłumacz angielsko polski, który nie posiada uprawnień tłumacza przysięgłego nie będzie mógł sporządzić uwierzytelnionego tłumaczenia urzędowego, jednakże również może być pomocny przy różnego rodzaju sytuacjach, wszędzie, gdzie nie ma potrzeby urzędowego poświadczania i uwierzytelniania tłumaczenia.

Źródło:


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl