Przeplyw towarow ang

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jakieś z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

odpylanie przemysłoweZobacz naszą stronę www

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Roli w myśli minimalnych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w technologia szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które pragnie spełniać produkt w współzależności od środowiska w jakim będzie on używany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zrezygnowany z sektora. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.