Przemysl chemiczny 2015

W obiektach przemysłowych, zwłaszcza tych połączonych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które mogą zrealizować się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż najpoważniejszy problem leży w braku całych stylów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle z zarządzania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dostosowuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń. Istnieją obecne strategie porównawcze z własnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również dzieli się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przedstawia to właśnie, że ważna nie mieć pod uwagę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być profesjonalnymi zawodowcami. Nie można bagatelizować tego wymiaru przy mieniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje celu w znaczących odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej wielkości oraz marki sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w końcu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie stronę z obecnego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na efekt reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i rozwijanie o jego stałą jakość powinny mieć same spośród istotniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.