Prozniowe pakowanie ziemniakow

Próżniowe pakowanie żywności jest najzdrowszym systemem na bezpieczeństwo jej przed zepsuciem. Z tej metody korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można dać narzędzia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w worku foliowym, lub w zbiorniku do tego przeznaczonym. Dania te wykonują zgrzewy na ścian worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

elzab k10

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą stanowić często dłużej przechowywane, zachowując przy tym zdrową wilgotność, konsystencję, zapach oraz aromat, i jednocześnie są zabezpieczone przed przedostaniem się do mieszkania opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni.Ze względu na rozwiązanie działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową.Pakowarka komorowa, to narzędzie, w jakiego wnętrzu opiera się worek razem z produktem. Jej wysoką cechą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu produkuje się powtarzalność procesu pakowania, oraz możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi ważne przy pakowaniu delikatnych produktów. Wartością jest również możliwość zastosowania w procesie produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co daleko zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą posiadać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu stanowi pełen wybór pakowarek komorowych, co daje na jej prawidłowy dobór, uzależniony od wielkości pakowanych produktów, ich charakterów, oraz wielkości. Poświęcone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu.W pakowarkach bezkomorowych, worek z umieszczonym w produktem, otrzymuje się na zewnątrz, oraz do zabiegu, na listwę zgrzewającą, zakłada się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania stosuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwolą na pakowanie produktów o nietypowych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Zaletą istnieje jednocześnie znacznie mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność oraz wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są zwłaszcza dla młodej gastronomii i gospodarstw domowych.