Pospiech malgorzata

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na swojej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów wiąże się inne sposoby gaśnicze. Największym jest niewątpliwie woda. Wprawdzie nie w jakimś przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że wolno ją korzystać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie można z niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na stosowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Natomiast w obecnych faktach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.