Oznaczenia atex

Unia Europejska w ostatnim okresie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w zakładach. Najczęściej do takich zdarzeń dochodziło w branżach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W celu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady funkcjonowania w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

Szkolenia “explosion safety”, które prowadzone są przez odpowiednio dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców i pracowników z prawnymi regulacjami w tym zakresie. Ponadto wspomagają zakłady produkcji w kwestii doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia oraz w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy jest zagrożenia. Nabywa także umiejętności reagowania i zapobiegania wybuchom.

ATEX wprowadza także nowe oznakowania urządzeń stosowanych w strefach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszelkie dyrektywy “nowego podejścia”. Dyrektywy te świadczą iż produkt wypuszczony do użytku jest bezpieczny w użytkowaniu oraz nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż artykuł nie zagraża środowisku. Jeśli zatem producent chce umieścić symbol CE na produkcie, musi spełnić te trzy podstawowe zasady.

Zgodnie z ATEX produkt przeznaczony do użytku musi posiadać Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten drugi symbol to specjalne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest do urządzeń i systemów ochronnych oraz ich części i podzespołów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” oznacza się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z innych branż w których istnieje ryzyko eksplozji.