Odpylanie hal produkcyjnych

Zgodnie z poradami dyrektyw UE, obecnymi na gruntach państw europejskich już z dłuższego okresu, wszelkie obiekty, jakie są eksploatowane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny posiadać instalacje przeciwwybuchowe dobre z częściami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z dokumentami oraz wyposażanie punktów w style odpylające zapewniające dobrzy poziom bezpieczeństwa i uniemożliwiające kładzenie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W praktyce, działanie razem z normami ATEX, ogranicza się to do użytkowania atestowanych i certyfikowanych maszyn oraz urządzeń i konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających treść i niwelujących zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dopasować ją do wymogów dużego przedsiębiorstwa. W prawdziwym uproszczeniu wymogi dyrektywy można sprowadzić do dania stałego odpylania i usuwania powietrza i powierzchni (np. podłóg) z kładących się tam pyłów. Nazywa to ofertę:
– użycia miejscowych odciągów – o ile jest więc obowiązkowe i odpowiednie odciągi takie należy pomieścić w sąsiedztwie (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, więc na przykład pyły farb lub pyły drewna. Odciągi potrafią stanowić ruchome lub nieruchome, w praktyce odpylanie ATEX najczęściej kładzie się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do codziennego oczyszczania powierzchni podłóg wokół newralgicznych maszyn i narzędzi (takimi narzędziami są wszelkiego typu obrabiarki), regularne usuwanie pyłów i osadów układających się na ziemi eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, skier i, będących ich swym następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w planie ATEX i projektowania instalacji (w niniejszym instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.