Odpylanie elektrostatyczne

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który korzysta się zarówno do urządzeń jak również systemów kontroli. Omawiane urządzenia przeznaczone są w decydującej wadze do stosowania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa taż istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Natomiast w lokalnym systemie prawnym została wprowadzona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wiążących się do urządzeń i sposobów ochronnych danych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie oraz do urządzeń a jeszcze systemów ochronnych danych do użycia w odległościach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te zwraca się do użytku poza omówionymi strefami ale które przychodzą na bezpieczne bycie do urządzeń oraz sposobów ochronnych danych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie bierze się między innymi do produktów medycznych, które wykorzystywane są w gronie medycznym. Nie sięga się jej ponad do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zwrócone są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie poznają się w Dodatku nr A do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książki w rejonach z treścią wybuchową". Urządzenia i układy ochronne mogą być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących różnych aspektów a jakie jeszcze przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten winien być dostępny, jasny i pewny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.