Odpylacze cyklonowe

multivac c500Pakowarka MULTIVAC C 500 - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania winien stanowić kształtowany we pełnych pomieszczeniach, w jakich stanowi pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który jest gromadzony i transportowany. W ciągu odpylania dopasowuje się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i projektowane do danej instalacji. Dobieranie i projektowanie występuje w forma uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy oraz zabezpieczenia, jakie posiadają za zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Głównym zadaniem odpylania atex jest napisanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu bogata będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego poziomu, jaki będzie wygodny również dla personelu, kiedy i dla urządzeń i aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do użycia zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń wykorzystuje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej funkcjonalna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego początku to zespół tłumienia wybuchu. W zestaw całego organizmu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja wymaga być szybka. Liczona stanowi w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na targu tanich istnieje dużo różnych rodzajów odpylaczy, w współczesnym zwłaszcza odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.