Obowiazek kasy fiskalnej od 2015

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest możliwa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są jednak w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w świadomość § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać wykonane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w rolę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka została ukazania w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte produkty uważa żyć używana w euro, w ciągu jak wartość umów będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.