Nazwij sprzet laboratoryjny na fotografiach

Często odwiedzam swoją lubą w pracy. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest działania ze studentami, pracuje też w laboratorium. Czasami wydaje mi o meblu na którym wykonywa - mimo, iż nie istnieję w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym stopniu nie zastanawiam się temu, że wybrała tylko taki kurs swojej kariery zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny ma bardzo delikatne i zajmujące zagadnienie. Napisanie kilku pojęć o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno być dla kobiety kompletnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko otworzę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na chyba nie robi tak jak na ilustracjach z książek, które pamiętam z głównych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie przygotowują się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym daniem jest - jak by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do jakich na pierwszy etap oka laik na chyba nie istniał w stanie określić do czego zapewniają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw że nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż są zastosowanie w nauce, więcej ważna ich zawsze przyjść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać stosowany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi nic bardziej efektownie niż chemiczny - gdybym miał stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje i interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.