Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację budynków w świetle mającym i odbitym, dzięki wykorzystaniu specjalnych okularów dla obojga oczu, co pozwala na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki przestrzennemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach wiedze jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo też w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe są raczej jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują zastosowanie w przyszłych celach, jednak nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania technologiczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, zaś są nimi sposób Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy i system Abbego, w jakim zastosowano jeden czołowy obiektyw.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_mobile/Posnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

Kiedy teraz zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest duży i teraz z obecnego czynnika omawiane urządzenie idealnie przydaje się do jeżdżenia w środku mikroskopowym dynamicznie interesujących się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy mieści się głównie w skalach od trzykrotnego do jeszcze dwu stokrotnego, lecz ze względu na krótką odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewielką ilość światła odbitego trafiającego do obiektywów, niemożliwe jest skorzystanie większych powiększeń.