Mikroskop stereoskopowy

Mikroskop jest to urządzenie obecnie powszechnie znane i często wykorzystywane przez naukowców różnych dziedzin, przede wszystkim nauk spokrewnionych bezpośrednio lub pośrednio z biologią. Pierwsze mikroskopy, które zostały wynalezione już w XVI wieku nie spełniały jednak swojej funkcji i np. obecnie, nie wnosiłyby wiele do nauki. Miały one soczewki, których zdolność powiększania była niewielka, ponieważ badany przedmiot mógł być powiększony tylko dziesięć razy. W porównaniu z tym co urządzenia prezentują obecnie, można powiedzieć, że dawało to praktycznie zerowy rezultat. Jednak aby stworzyć coś nowego potrzeba pomysłu, prób, prototypów i ciągłego udoskonalania wynalazku. Dlatego też konstruktorzy na tym nie poprzestali. Przełom w tej dziedzinie nastąpił chwilę później, bo w XVII wieku. Samo urządzenie zostało udoskonalone, a wynalazca szybko poszerzył produkcję zarabiając na niej sporo pieniędzy. Dzięki tej maszynie można było już obserwować komórki takie jak np. pierwotniaki. Spowodowało to ogromny postęp w naukach biologicznych i naukowcy mogli zacząć obserwację żywych organizmów i ich wnętrz. Teraz mam dostęp do technologii znacznie bardziej zaawansowanej. Mikroskopy stereoskopowe mają zdolność powiększania obiektu badań nawet do dwustu razy. Pozwala to na zdecydowanie dokładniejsze badania. Dzięki poszerzeniu się i rozpowszechnieniu wynalazku, naukowcy mogą poszerzać wiedzę na temat jeszcze mniejszych organizmów. Poza tym mikroskopy stereoskopowe pozwalają na to, żeby obserwować ruch badanych obiektów, oraz można na nich pracować nie tylko w dzień, ale i w nocy, ponieważ nie bazują na świetle dziennym.