Mikroskop jonowy

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie wewnątrz mikroświata, są one urządzeniami opracowanymi w końca obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne elementy są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop skupia się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, które są postawione na brzegach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek dany do tematu cechuje się mianem obiektywu. Z zmian drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i powoduje on wykonywanie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony w obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który stanowi zauważany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze powodu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz widziany jest udany, powiększony oraz prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów ludzi do poszukiwań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych zaleca się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych liczą na uzyskaniu próbki z przeznaczonego wyrobu, a następnie wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej dziedziny, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a też jego stopów oraz wad niewidocznych gołym okiem stanowi ważny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Zapewniają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i zdanie ich morfologii, ilości, wymiarów tudzież rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne pozwolą na wykonywanie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń a kolejnych części materiałowych.