Mikroskop 5000x

Kolposkop został wynaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Istnieje ostatnie sprzęt do badania ginekologicznego, który wygląda i zachowuje się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na głębokie przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Narzędzie to powoduje w procesie niedługiego czasu, bo tylko kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, bądź nie, czy panują na nim każde zmiany nowotworowe, bądź nie prawdopodobnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest już najbardziej trudnym ze wszystkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w ostatnich czasach, jest ona nadal praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w stanie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, bierze się szereg nowych badań, takich kiedy na dowód cytologię. Ale stanowi wówczas poznanie, które ale w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która osiągana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o znacznie dużo skuteczna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent nadziei na znalezienie nowotworu w wczesnym jego stadium. Dlaczego jest toż takie ważne? Ponieważ dopiero w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, ale czym dużo zaawansowane stadium, tym mniejsza szansa pacjentki na poznanie. Wprowadzani w dziedzinie medycyny, oraz specjalisty mający się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne oraz badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Dużo to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto przeprowadzać badania choć raz na kwartał.