Lektor jezyka polskiego za granica

XXI wiek to mocny rozwój zapotrzebowania na drugiego rodzaju tłumaczenia. Nie odda się przy tym doświadczeń obojętnie wobec faktu, jak szeroką rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co kryje się pod tym przekonaniem?

Szereg działań dostosowujących dany materiał do potrzeb polskiego rynku, które tworzą m.in. tłumaczenie oprogramowania, a wtedy umiejętne przetłumaczenie komunikatów i dokumentacji oprogramowania na konkretny język, a ponadto dobranie go do ostatniego stylu. Miesza się to z takimi kreacjami jak dostosowanie formatu dat, bądź sposobu sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a jeszcze programistów i inżynierów. Kompetencje językowe chodzą w parze z informacją oraz umiejętnościami związanymi z sposobami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i pracowanie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja zabiera się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na zbyt zagraniczny, i wtedy umie się znacząco przełożyć na międzynarodowy sukces firmy. Wprowadzenie materiału na targi światowe łączy się zarówno z internacjonalizacją produktów. Czym różni się więc od lokalizacji? Internacjonalizacja to po prostu adaptacja produktów pod wymogi potencjalnych nabywców bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja zbiera się przede wszystkim na tym, by odpowiedzieć na zlecenie określonych rynków, zajmuje się na ważnych potrzebach danej lokalności. Stąd te lokalizacja realizowana jest dodatkowo dla wszystkiego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego towaru. Oba procesy przedstawiają się jednak wzajemnie a przy wielkich planach działających rynków globalnych - warto pomyśleć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy pozycją i internacjonalizacją występują zależności, jakie należy wziąć pod opiekę przy robieniu tych procesów. Przed podjęciem lokalizacji powinno skończyć się internacjonalizację. Warto o tym mieć, ponieważ dobrze przeprowadzona internacjonalizacja znacząco skraca czas potrzebny w ciągu lokalizacji, co wydłuża okres, jaki można przeznaczyć na stosowanie materiału na plac. Gra tym, dobrze przeprowadzona internacjonalizacja składa się z gwarancją korzystnego wprowadzenia produktu na zbyty docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania już po zakończeniu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania pewno żyć kluczem do sukcesu firmy.