Kasa fiskalna pos

Na wstęp warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki prowadzone w okresie gwarancji a po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo usługę w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy również ich spójność z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z zapisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do zgody z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami wpisuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być dokonany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energia czyli z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W czasie przeglądu technicznego oceniane są przede ludziom te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak to w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przybywają na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, lecz będą owo czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.