Kasa fiskalna likwidacja

Popełnianie braków to dobra rzecz. Nauką o tym zarówno ustawodawcy, którzy zapewnili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a i deklaracji, bez potrzeby ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka istnieje oraz w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak korzysta zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na sprawę osób fizycznych, które nie prowadzą działalności ekonomicznej oraz rolników ryczałtowych potrzebne jest ewidencjonowanie każdej sprawy na kwocie finansowej i dawanie do niej paragonu. Przychody pokrywa się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów zaś pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów czy usług. Daje się również, że rolki do kasy finansowej na których wydawane są paragony przytną się w sumie ważnej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo drażliwe i niemożliwe istnieje to, że transakcji napisanej na kwocie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji dostępnych w tym daniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było proste, w jaki forma należy postąpić w sukcesie wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których używanie popierały urzędy, ale leczenia te miały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które oddają tę sprawę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one robić, opisują i dane, jakie muszą się w nich odkryć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży wziętej w pamięci kasy, a inna z nich będzie wiązana w przypadku ww. błędów. W projekcie anulowania paragonu niezbędne jest zrobienie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i jakości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.