Kasa fiskalna kto musi

Te zmiany w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje świadczące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania prace z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą działalność stosują do twarzy fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i praktyczne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed podjęciem używania kasy, połączone są też z ulgą, którą można uzyskać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, aczkolwiek nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też myśleć o jej pewnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.