Jednostki certyfikowane

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest przydatni narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach obowiązujących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

kasa fiskalna mobilnaMałe kasy mobilne/proste - Polkas Kraków

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w terenie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i całych organizmów kontroli przeciwwybuchowej, branych w klubie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które wykonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Stanowią więc w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na wzór w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca idąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w pomieszczeniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w zasadzie, powinien być dokonany zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w realizacji ma zmierzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podniesienia zakresu bezpieczeństwa wszystkich i akcesoriów (i środowiska) wykonywających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.