Jak oczyscic zapylone powietrze

Pyły i inne cząsteczki unoszące się w powietrzu mogą być bardzo groźne dla naszego zdrowia. Co prawda organizm człowieka jest naturalnie wyposażony w bariery utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim dostanie się ono do naszego wnętrza.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem okazują się niewystarczające – głównie dla bardzo małych cząsteczek pyłów, które z łatwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź kumulując się i w efekcie powodując powstawanie groźnych, często śmiertelnych i nieuleczalnych chorób płuc.

Kaseta odpylająca to dobre rozwiązanie do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wytwarza się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza wydaje się być naturalne – choć wcale nie oznacza to, że dobre dla człowieka. Z kolei tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające olbrzymie ilości zanieczyszczeń, są też ludzie odpowiedzialni za ich pracę, i bezpośrednio zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone głównie do filtrowania w sposób mechaniczny zanieczyszczeń, które są wytwarzane przez piece hutnicze, czy innego rodzaju maszyny przemysłowe.

W kwestii zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach najlepiej byłoby zlikwidować przyczynę ich powstawania. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w każdej dziedzinie, to niektóre procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, a nawet jeśli da się je zastąpić, to nie tak zyskownie. W przypadku przemysłu wydajność maszyny to podstawa, zatem nie zawsze opłaca się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym wdrożyć do fabryki czy huty działania proekologiczne jest zamontowanie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z cząsteczek powstających w procesie produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo powszechnie i chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, oraz w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej postaci nie są dobre dla organizmu człowieka tam pracującego.