Gaszenie pozaru za pomoca gasnicy

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy jednak od innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada też czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zatrudnia się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tym szczególnie efektywne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również ujawnia się pomocna, jednak tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że żyć obsługiwana na naturalnych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie rzuca się oraz w mieszkaniach, w jakich chyba ona wykonać poparzenia wybierających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.