Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje zatem największy również dużo popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najszersze zastosowanie. W relacji od posiadanego składu potrafią być brane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich największy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa nasze zadanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi być zużywana w wypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na ostatnim, że wodę można używać w którymkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w oddzielnych pomieszczeniach o pojemności nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W dłuższych pomieszczeniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, ale także podstawy ich zużywania i serwowania w rejon pożaru.