Gastronomia synonim

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Istnieje wówczas typ szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w charakterze odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga indywidualnym osobom lub biurom w dynamizacji tempa rozwoju tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu miejsca są coachowie, którzy chodzą ze bliskimi użytkownikami na innych płaszczyznach np. w klubie z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie swoich obowiązków i skupienie na optymalizacji działań dążących do ich osiągnięcia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego osobiste projekty i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami jedynymi w szkoleniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest prawa wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w toku przygotowywania się; jest zrobiony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; projektem jest doprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.