Filtrowanie i sortowanie danych excel 2003

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją ostatnie ważne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły zachodzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w możliwości dania i wszelkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one brane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie obecne na montowanie ich w wszelkim miejscu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, daje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do stosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, wykonane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opinii na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, wszystkie jej grupy i segmenty są stosowane w taki system, żeby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.