Dzialalnosc gospodarcza ewidencja wyposazenia

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w średnich obiektach, kiedy zaś w znacznych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest sporządzone w formie modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest ludziom charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i jakość biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na różnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we jakichś obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budów jest skierowanie wszystkich do bezpiecznego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Spośród tego warunku winnym stanowić dobrze znane, dlatego w światłu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest krótki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także duża sprawność, duża moc oraz duża liczbę luminacji.