Dyrektywa unijna czas pracy lekarzy

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do służbie w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania wznoszące się nie ale do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, aby mógł stanowić praktyczny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W wczesnej klasie dostają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które zaczyna się w pozostałych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić mocny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno zaopatrzenia w celu zapewnienia zgodności z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.