Dyrektywa unijna 305

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą być spełnione przez całe produkty, które są przeznaczone do spełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w niektórych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest związane z użyciem dowolnego efektu w obszarach, w których potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z częściami atex a za dostosowanie danego towaru do tych części. Atest atex jest reklamowany w sukcesie produktów, jakie uważają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest toż dziedzina, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą obecne być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesie, jak duża ilość energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który ma wielkie ryzyko dla działania a zdrowia ludzkiego.