Dyrektywa ue 2008 8 we

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów danych do funkcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w głównej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł być wprowadzany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/pakowarki-prozniowe/1/

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W pierwszej klasie znajdują się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które wykorzystuje się w różnych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do karierze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być łatwy, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno urządzenia w końcu zapewnienia współprace z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.